1. För återbetalning skicka (Endast betalningar som förmedlades via Alertpay tillgängligt för återbetalning) ett mail till: tibiaprog@hotmail.com, Mailet ska innehålla vilken tjänst du använde, vilken värld, hur mycket du köpte.
2. Vi gör bara återbetalningar om vi får allt vårat guld tillbaka.
3. Om du inte betalar tillbaka allt guld kan vi tyvärr inte betala tillbaka dina pengar.
4. Om vi får tillbaka ditt guld måste du skriva ett mail till tibiaprog@hotmail.com och godkänna dittalertpay account så att vi kan betala tillbaka pengarna till kontot.
5. Återbetalningen gäller i 30 dagar från ditt köp.